Màster en Gestió i Direcció d'Empreses de Moda
Màsters i Postgraus | MA001 | Màster en Gestió i Direcció d'Empreses de Moda

Aquest màster està avalat per la gran experiència docent de Felicidad Duce, l'Escola de Moda de LCI Barcelona, i pel nivell internacional de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, amb la qual s'ha treballat estretament en el disseny del programa. El resultat és un pla docent estructurat i adaptat a les necessitats i el funcionament del sector empresarial de la moda. Cal destacar també la participació de MODACC – Clúster Català de la Moda, la col·laboració del qual ha possibilitat el desenvolupament d'un programa d'estudis professional que proporcionarà als alumnes coneixements amplis i profunds en aquesta matèria.

Vine al nostre proper Open Day.

 • Titulació: Màster en Gestió i Direcció d'Empreses de Moda (cotitulat amb la Universitat de Barcelona)
 • Idioma: Espanyol
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Durada: 1 any
 • Dates: Octubre a juliol
 • Horari:
  • Opció A: Dilluns a dijous, 15:30h - 18:30h
  • Opció B: Dilluns a dijous, 19:00h - 22:00h
 • Directors: Carles Grau i Sílvia Viudas
 • Josep Abril
 • Jordi Bachs
 • Aída Gimenez
 • Laurent Laigat
 • Virginia Rondeel
 • Francesc Maristany
 • Antonio Morales, etc.

- Proporcionar les eines necessàries per gestionar eficaçment una empresa del sector tèxtil i de la moda.

- Conèixer el marc legal, econòmic i organitzatiu que regula les companyies d'aquest àmbit.

- Saber analitzar una empresa amb l'objectiu d'adaptar-la a les necessitats actuals.

- Aportar la capacitat creativa necessària a fi de potenciar nous recursos de gestió i lideratge empresarial.

 • MODACC – Clúster Català de Moda
 • Product manager
 • Project manager
 • Responsable de desenvolupament i de producció
 • Responsable de compres
 • Marketing manager
 • Responsable de comunicació
 • Brand manager
 • Retail manager
 • Responsable d'administració
 • Consultor en organizació i gestió d'empreses de moda
 • Gestor de RRHH

Descobreix els projectes realitzats pels nostres estudiants de l'àrea de Disseny de Moda.