Cursos Professionalització | 0CII9INI | Curs de Disseny d'Interiors

Avui dia, l'interiorista té un àrea d'acció molt àmplia que sobrepassa els límits de l'habitatge. És un professional que pot afrontar reptes com el disseny d'espais comercials (botigues insígnia, showrooms, pop-up stores...) o efímers (estands, exposicions temporals, escenografies per a teatre o televisió, museografia, etc.). Amb aquest curs t'iniciaràs en la realitat actual de la disciplina, coneixeràs la terminologia pròpia del sector i realitzaràs diferents projectes propis del dia a dia del dissenyador d'interiors.

  • Titulació: Curs de Disseny d'Interiors
  • Idioma: Espanyol
  • Durada: 60 hores
  • Dates: 08/03 - 21/06
  • Horari: Dimecres, de 18 a 22h
  • Coordinadors: David Pablo i Daniel García

- Entendre la realitat actual de l'activitat del disseny d'interiors.

- Prendre contacte amb el vocabulari propi de la disciplina.

- Introduir l'estudiant en el disseny d'interiors d'habitatges i mobiliari.

- Iniciar a l'alumne en la creació d'espais comercials.

- Introduir l'estudiant en el disseny d'espais expositius.

Dissenyadors, arquitectes, aparadoristes i professionals directament relacionats amb el disseny i el comerç.

Descobreix els projectes realitzats pels nostres estudiants de l'àrea de Disseny d'Interiors.