Felicidad Duce, líder en l’ensenyament de Disseny de Moda

Felicidad Duce (FDModa), l'Escola Superior de Disseny de Moda de LCI Barcelona, és una veritable pionera i un referent nacional i internacional en l'ensenyament superior de la moda a Espanya. Fundada en 1928 per la Sra. Felicidad Duce, formem cada any a més de 600 professionals creatius de la moda. - Aprèn més- 


Uneix-te a la nostra comunitat