Recursos per a estudiants

Omnivox

L'Escola posa a disposició dels estudiants una plataforma virtual (Omnivox) com a suport a la participació a les classes i amb la finalitat de facilitar el contacte amb els professors i la resta d'alumnes. Aquest recurs possibilita el lliurament d'exercicis, la consulta de notes, etc.