Futurs estudiants

Beques i ajuts

Els alumnes de l'Escola Superior de Disseny Felicidad Duce - LCI Barcelona (codi 08058398), autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que cursen formació reglada d'Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny adaptats a l'EEES poden sol·licitar a través del Ministeri d'Educació els ajuts que relacionem a continuació, sempre i quan reuneixin els requisits que estableix cadascuna.


Beques i ajuts per estudiar ensenyaments artísticsBeques a l’excel·lència pels ensenyaments artístics superiors adaptats a l’EEES

  • L’Escola Superior de Disseny Felicidad Duce - LCI Barcelona incentiva l’excel·lència acadèmica dels seus estudiants atorgant aquestes beques. A partir del curs 2012-2013, els alumnes que obtinguin la qualificació de matrícula d’honor en convocatòria ordinària rebran una beca a l’excel·lència i quedaran exempts, en el proper curs, d’abonar l’import equivalent al nombre de crèdits en què hagin obtingut aquesta qualificació.


Aquest lloc utilitza cookies per millorar la vostra experiència de navegació i oferir-vos el millor servei possible. Al continuar navegant per la pàgina, entenem que accepta la nostra
política de privadesa.