Títols Superiors Oficials

Aquests programes, de 240 ECTS i quatre anys de durada, són equivalents a tots els efectes a un grau universitari i permeten accedir als Màsters Oficials, participar al programa Erasmus i presentar-se a oposicions públiques del grup A1. Els Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny de LCI Barcelona en les seves quatre especialitats (Moda, Producte, Interiors i Gràfic) estan adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior i tenen com a objectiu principal la formació qualificada dels estudiants com a futurs professionals del sector.

Els nostres Títols Superiors Oficials han estat plantejats per ensenyar l'alumne a comprendre, definir i optimitzar els productes i serveis del disseny en els seus diferents àmbits, dominar els coneixements científics, tecnològics i artístics i els mètodes i procediments associats a ells, així com generar valors de significació estètica i cultural en resposta als canvis socials i tecnològics dels nostres temps i les necessitats i problemes als quals s'enfronten les persones.

Demana informació
X